Nabízíme

Služby

 • Přesně oceníme vaše polnosti;
 • připravíme odhad úřední ceny pozemků;
 • vyřídíme veškeré záležitosti spojené s prodejem pozemků přímo v místě vašeho bydliště;
 • zajístíme vyhotovení kupní smlouvy;
 • připravíme podklady pro katastrální úřad a budeme kontrolovat správnost průběhu řízení;
 • vyhotovíme mapy vašich pozemků;
 • zajistíme podklady pro výmaz věcných břemen a dalších zápisů v katastru nemovitostí;
 • dokážeme pomoci i s prodejem v případě zatížení exekucí.
Služby

Proč s námi?

 • Realizovali jsme stovky prodejů zemědělské půdy a máme mnohaleté zkušenosti v této oblasti;
 • garantujeme nejvyšší možnou cenu;
 • kupní cenu obdržíte před podpisem kupní smlouvy;
 • máme partnerství s farmáři, rodinnými farmami a zemědělskými podniky;
 • pozemky kupuje přímo farmář, nikoliv spekulant;
 • naše služby umíme velmi rychle realizovat;
 • umíme kontaktovat a oslovit spoluvlastníky vašich pozemků;
 • jsme dobrými prostředníky při rodinných sporech v oblasti pozemků;
 • naše služby jsou pro vás zdarma, vše platí kupující.
Proč s námi?