Prodej farem

Prodej farem

  • Přesně oceníme Vaši farmu, zemědělskou společnost nebo rozsáhlé polnosti;
  • vyřídíme veškeré záležitosti spojené s prodejem farmy přímo v místě vašeho bydliště nebo pracoviště;
  • zajístíme kompletní ocenění budov, areálu, zvířat, zemědělské techniky, polností a dalšího vybavení;
  • mimořádnou pozornost věnujeme návrhu hodnoty sjednaných pachtů, které jsou součástí prodeje podniku a tvoří nemalou část hodnoty farmy;
  • realizace zprostředkování prodeje podniku je vedena diskrétně a profesionálně, s ohledem na zaměstnance podniku a sjednaných pachtů s vlastníky pozemků;
  • v rámci prodejů farmy jsme schopni řešit i zatížení úvěry nebo předkupními právy (banka, Státní pozemkový úřad).
Prodej farem